Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius (735527)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake beleid A4 / A29.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/735527.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/737245 (antwoord op 735527) beleid A4-A29.pdf
Datum antwoord28-10-2016
Datum plaatsing31-10-2016