Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius en de heer C. Punt (722188)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vervolgvragen ex art. 37 RvO inzake Super de Boer Fijnaart.

Beantwoording is toegevoegd. Deze brief is tevens verzonden naar de heer C. Punt

Vraag/bis/artikel37/2016/722188.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/7238933 (antwoord op 722188) Nieuwe Dorpsweg Fijnaart Fractie Joosten.pdf
Datum antwoord25-07-2016
Datum plaatsing25-07-2016