Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius en de heer C. Punt (733318)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

(Vervolg) vragen ex art. 37 RvO inzake supermarkt Fijnaart.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/733318.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/736941 (antwoord op 733318).pdf
Datum antwoord26-10-2016
Datum plaatsing26-10-2016