Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius (715391)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake pand Super de Boer in Fijnaart.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2016/715391.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2016/718090 (antwoord op 715391).pdf
Datum antwoord22-06-2016
Datum plaatsing22-06-2016