Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex art. 36 RvO: berekeningen afvalstoffenheffingen

Vraag/bis/artikel37/2017/17-09-29 verzoek inlichtingen (art. 36 RvO), berekeningen afvalstoffenheffingen.pdf