De heer A.M.J. Dingemans (Z1143)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen RvO inzake Woningaanbod gemeente Moerdijk

Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/17-03-06 vragen artikel 35 woonaanbod D Dingemans.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/1143 beantwoording vragen art. 35 woonaanbod.pdf
Datum antwoord13-03-2017
Datum plaatsing13-03-2017