De heer B. Çiçek (Z3355)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake toegankelijkheid Willemstad.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z3355.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-07-10 beantwoording art. 35-vragen toegankelijkheid Willemstad (Z3355).pdf
Datum antwoord10-07-2017
Datum plaatsing10-07-2017