De heer B. Çiçek (Z3597)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake realisatie voetbalkooi in Zevenbergen.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z3597.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-08-17 beantwoording art. 35 vraag voetbalkooi (Z3597).pdf
Datum antwoord17-08-2017
Datum plaatsing17-08-2017