De heer B. Çiçek (Z0489)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake toegankelijkheid van treinstations.

Beantwoording toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z0489.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z0489 beantwoording.pdf
Datum antwoord17-01-2017
Datum plaatsing18-01-2017