De heer B. Çiçek (Z1285)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake petitie geluidsoverlast A29 / A4.
Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z1285.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-03-24 beantwoording art. 35-vraag petitite rondom geluidsoverlast A29-A4 B Cicek (1285).pdf
Datum antwoord24-03-2017
Datum plaatsing27-03-2017