De heer D.M. Kamp (Z1040)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake mogelijk datalek BWB.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z1040.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z1040 beantwoording.pdf
Datum antwoord08-03-2017
Datum plaatsing08-03-2017