De heer E.P.H.J. van der Linden (Z3497)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen deel II inzake Brandweerzorg Moerdijk.

Beantwoording toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z3497.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z3497 beantwoording.pdf
Datum antwoord20-07-2017
Datum plaatsing21-07-2017