De heer F.W. Wozniak en mevrouw M. van Eersel (Z2409)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vraag inzake bijen/biodiversiteit.

Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z2409.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-06-01 Beantwoording art. 35 vraag inzake bijen-biodiversiteit.pdf
Datum antwoord01-06-2017
Datum plaatsing01-06-2017