De heer G.J.M. Blom (Z3098)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 169 vragen Gemeentewet inzake Eigen bijdrage WMO

Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/17-06-19 art. 169 vragen WMO eigen bijdrage.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-06-26 beantwoording art. 169 vragen WMO eigen bijdrage (Z3098).pdf
Datum antwoord26-06-2017
Datum plaatsing27-06-2017