De heer G.J.M. Blom (Z3414)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 169 Gemeentewet inzake zomer in de thuiszorg.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z3414.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-07-17 beantwoording art. 169 zomer in de thuiszorg (Z3414).pdf
Datum antwoord17-07-2017
Datum plaatsing18-07-2017