De heer J. Lems (Z1730)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake woningbouw.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z1730.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-05-03 Beantwoording art. 35 vraag inzake opschalen sociale huurwoningen (Z1730).pdf
Datum antwoord03-05-2017
Datum plaatsing04-05-2017