De heer M. Weda (Z0496)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO naar aanleiding van de raadsinformatiebrief concept nadere regels terrassen.

Beantwoording toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z0496.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z0496 beantwoording.pdf
Datum antwoord24-01-2017
Datum plaatsing25-01-2017