De heer W.M. de Pijper en de heer P. Stehouwer (Z4945)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake windmolens A16.

Beantwoording toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z4945, windmolens A16 Klaverpolder.pdf
Datum antwoord02-11-2017
Datum plaatsing02-11-2017