De heren P. Stehouwer en K.A. Willemstein (Z5837)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake vitaliteitsregeling Havenschap.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z5837, vitaliteitsregeling Havenschap.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/18-01-24 Beantwoording art. 35-vragen vitaliteitsregeling Havenschap (Z5837).pdf
Datum antwoord24-01-2018
Datum plaatsing25-01-2018