De heren P. Stehouwer en W.M. de Pijper (Z3156)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen RvO inzake indexering Moerdijkregeling.

Beantwoording toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z3156.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z3156 beantwoording.pdf
Datum antwoord28-06-2017
Datum plaatsing29-06-2017