De heren P. Stehouwer en W.M. de Pijper (Z3502)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen inzake effect-gestuurd beheer openbare ruimte.

Beantwoording toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z3502.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z3502 beantwoording.pdf
Datum antwoord20-07-2017
Datum plaatsing21-07-2017