Mevrouw A.M.C. Vissers en mevrouw P.M. Joosten-Wesselius (Z4974)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen inzake opzegging contract met MEE.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/17-10-30 art. 35-vragen MEE A Vissers en P Joosten.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z4974 beantwoording, opzegging contract MEE.pdf
Datum antwoord01-11-2017
Datum plaatsing01-11-2017