Mevrouw C.S.P. van Dijkhorst-Roderkerken (Z2911)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vraag RvO inzake Gratis WiFi in de gemeente op kosten van EU.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z2911.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-06-22 beantwoording art. 35 vraag inzake gratis Wifi buitengebied (Z2911).pdf
Datum antwoord22-06-2017
Datum plaatsing22-06-2017