Mevrouw C.S.P. van Dijkhorst en de heer J.H.B. Kouters (Z5494)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen inzake Proef met 'Ja-ja-sticker'

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/17-11-28 Art 35 vragen proef met ja-ja-stickers (Z5494).pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-12-18 Beantwoording art. 35-vragen ja-ja sticker T Dijkhorst.pdf
Datum antwoord18-12-2017
Datum plaatsing19-12-2017