Mevrouw C.S.P. van Dijkhorst-Roderkerken (Z0515)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 37 RvO inzake internet in het buitengebied.

Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z0515.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z0515 beantwoording.pdf
Datum antwoord08-02-2017
Datum plaatsing09-02-2017