Mevrouw D.J. Brummans (Z3091)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen RvO inzake Weekmarkt Klundert.

Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z3091.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-06-29 beantwoording art. 35 vraag standplaats weekmarkt Klundert (Z3091).pdf
Datum antwoord29-06-2017
Datum plaatsing29-06-2017