Mevrouw H. Dane en de heer J.G. Schreuders (Z0955)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex. art. 35 RvO inzake sluiting De Ruigenhil.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z0955.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z0955 beantwoording.pdf
Datum antwoord22-02-2017
Datum plaatsing22-02-2017