Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius (Z1147)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen RvO inzake verdisconteerde precariobelasting netbeheer.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/17-03-03 Art.35 verdisconteerde precariobelasting netbeheer P Joosten.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-03-03 beantwoording Art.35 verdisconteerde precariobelasting netbeheer P Joosten (1147).pdf
Datum antwoord21-03-2017
Datum plaatsing21-03-2017