Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius (Z1429)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Art. 35-vraag RvO inzake beschoeiing bij aanplanten nieuwe bomen langs de binnensingel in Willemstad.

Beantwoording is toegevoegd

Vraag/bis/artikel37/2017/Z1429.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-04-18 beantwoording beschoeiing bij aanplanten bomen Willemstad (Z1429).pdf
Datum antwoord18-04-2017
Datum plaatsing18-04-2017