Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius (Z1701)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vervolgvragen ex art. 35 RvO inzake zonnepanelen gemeentehuis.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/Z1701.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/17-05-02 beantwoording art. 35-vragen Energieambassadeur-duurzaamheidsambassadeur (Z1701).pdf
Datum antwoord02-05-2017
Datum plaatsing04-05-2017