Mevrouw P.M. Joosten-Wesselius en mevrouw C.S.P. van Dijkhorst-Roderkerken (Z0966)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Vragen ex art. 35 RvO inzake basisschool De Ruigenhil in Helwijk.

Beantwoording toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2017/17-02-14 art. 35 vragen Moerdijk Lokaal en OM Ruigenhil.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2017/Z0966 beantwoording.pdf
Datum antwoord22-02-2017
Datum plaatsing22-02-2017