De heer M. Tolu (Z9380)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen RvO inzake eenvoudig Nederlands.

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2018/18-02-24 art 35-vragen Eenvoudig Nederlands M Tolu (Z9380).pdf
Antwoord/bis/artikel37/2018/18-03-13 Beantwoording art 35-vragen Eenvoudig Nederlands M Tolu (Z9380).pdf
Datum antwoord13-03-2018
Datum plaatsing13-03-2018