De heer P. Stehouwer en mevrouw C.J. Stoop (Z6591)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 35-vragen RvO inzake Openbare Verlichting

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2018/18-01-12 art 35 vragen openbare verlichting P Stehouwer en K Stoop.pdf
Antwoord/bis/artikel37/2018/18-01-18 beantwoording art 35 vragen openbare verlichting P Stehouwer en K Stoop (Z6591).pdf
Datum antwoord18-01-2018
Datum plaatsing18-01-2018