De heer R.S. Luhrman (Z10354)

HerkomstArtikel 37
Onderwerp

Artikel 169-vragen Gemeentewet inzake afvalinzameling Fijnaart

Beantwoording is toegevoegd.

Vraag/bis/artikel37/2018/18-03-10 art. 169 vragen afvalinzameling Fijnaart R Luhrman (Z10354).pdf
Antwoord/bis/artikel37/2018/18-03-22 beantwoording art. 169 vragen afvalinzameling Fijnaart R Luhrman (Z10354).pdf
Datum antwoord22-03-2018
Datum plaatsing22-03-2018