Gemeentesecretaris Moerdijk maakt gebruik van seniorenregeling

Geplaatst: 3-8-2016

De gemeentesecretaris van Moerdijk, de heer B. Kandel, treedt per 1 februari 2017 terug als gemeentesecretaris. Hij heeft het college van B&W aangegeven gebruik te willen maken van de seniorenregeling. Dat wil zeggen dat hij de laatste 1,5 jaar tot zijn pensioen 50% blijft werken voor Moerdijk. Hij gaat enkele projecten trekken, waarschijnlijk gerelateerd aan de uitvoering van de Havenstrategie.

De heer Kandel kiest voor 1 februari 2017 omdat dat de ruimte biedt tijdig voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe gemeentesecretaris te hebben benoemd. “”Rond mijn pensionering zouden er raadsverkiezingen zijn en kort daarna treedt een nieuw college aan. Het zou ongelukkig zijn als er nagenoeg op datzelfde moment een nieuwe  secretaris begint ” aldus Kandel.  Bovendien wil de acht jaar zittende gemeentesecretaris ook het goede voorbeeld geven. “Onze seniorenregeling, het zogenaamde generatiepact,  beoogt ook ruimte te maken voor jongeren.” 

‘Creatieve netwerker’

Het college was verrast door het voorstel en betreurt het vertrek. Burgemeester Klijs: “Hij wordt alom gewaardeerd als creatieve netwerker”. Het college steunt de wens van de heer Kandel en heeft dan ook met zijn verzoek ingestemd. De heer Kandel is sinds september  2008 gemeentesecretaris in Moerdijk. Daarvoor was hij in diverse managementfuncties, o.a. als stadsmarinier, werkzaam in de gemeente Rotterdam en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.