Groene Pluim voor dakpanspecialist Luijtgaarden uit Standdaarbuiten

Geplaatst: 30-9-2021

De gemeente Moerdijk reikte op vrijdag 24 september voor de tweede maal de Groene Pluim uit. Wethouder Désirée Brummans spelde het ereteken op bij algemeen directeur Gert Jan de Gier van Luijtgaarden uit Standdaarbuiten.

“Luijtgaarden is zo’n bedrijf dat we graag in het zonnetje zetten”, zegt wethouder Brummans. Al ruim 105 jaar is Luijtgaarden, specialist in gebruikte en nieuwe dakpannen, dé circulaire speler in de markt waarbij werken voor een wereld zonder afval en uitval centraal staat. Het bedrijf geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer werk, aldus de accreditatiecommissie die onder anderen bestond uit Goof Rijndorp van Bras Fijnaart – de eerste Groene Pluim-houder van de gemeente Moerdijk. 

Bedrijven stimuleren tot meer, beter en gezamenlijk duurzaam ondernemerschap

“De gemeente Moerdijk wil bedrijven in het zonnetje zetten door het uitreiken van de Groene Pluim. Daarnaast is het bedoeld als stimulans tot meer, beter en vooral ook gezamenlijk duurzaam ondernemerschap”, licht wethouder Brummans toe. “We hebben als gemeente en maatschappij een enorme opgave. De koppeling met de Global Goals van de Verenigde Naties geeft ons als gemeente, maar ook het bedrijfsleven, een goed kader om naar te handelen. We zijn als gemeente enorm trots dat we wederom een koploper in Moerdijk op dit gebied een pluim kunnen geven.”

Luijtgaarden biedt iedereen kans op werk

Op de locatie in Standdaarbuiten werken zo'n 30 mensen. Er zijn 4 circulaire concepten ontwikkeld. Hierbij wordt de Ladder van Lansink gevolgd. Bij elk concept staat hergebruik hoog op de agenda. Luijtgaarden is een bedrijf zonder afval. Luijtgaarden is daarnaast een zeer sociale werkgever die iedereen kansen biedt op werk. Het bedrijf heeft zogenaamde doelgroepers aan het werk. In samenwerking met Kiwa wordt gekeken naar het certificeren van de werkwijze van Luijtgaarden met het zogenaamde KIWA Innovatiecertificaat. Hierbij wordt de werkwijze in relatie tot het hergebruiken van materialen beoordeeld. 

Voorloper in duurzaam ondernemen

Volgens de accreditatiecommissie is Luijtgaarden voorloper op het gebied van duurzaam onderne-men. Het bedrijf is in staat om zowel duurzame technieken als innovatieve ontwikkelingen op te pak-ken en te introduceren. De accreditatiecommissie is positief over de resultaten die tot op heden ge-boekt zijn en ziet ook nog kansen, met name in relatie tot de eigen impact op de omgeving door het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten te verduurzamen, aldus Peter van den Eijnden, voorzitter van de Groene Pluim.

31 Groene Pluimen in Nederland

Met de Groene Pluim voor Luijtgaarden komt het totaal aan Groene Pluimen in heel Nederland op 31. Dit jaar heeft de gemeente gekozen om de Groene Pluim uit te reiken op de SDG Action Days, hét Nederlandse evenement over de Sustainable Development Goals. De focus ligt op lokale acties die bijdragen aan een meer duurzame en inclusieve samenleving. De Groene Pluim versterkt, ver-bindt, zorgt voor de opschaling en meer zichtbaar maken van duurzame bedrijven.