Blauwe Vlag en Groene Wimpel voor Jachthaven Willemstad

Nederland en water; ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dus doen wij niets liever dan een dag op het water doorbrengen. Om ervoor te zorgen dat het water en de directe omgeving schoon en veilig is, heeft De Gemeentelijke Jachthaven Willemstad een aantal maatregelen genomen. Dankzij deze maatregelen voldoet de Jachthaven aan de internationale criteria van Blauwe Vlag; iets om trots op te zijn!

Blauwe Vlag is een internationale duurzaamheidsonderscheiding voor jachthavens. Aan dit keurmerk kunt u zien dat een jachthaven voldoet aan hoge criteria op het gebied van veiligheid, milieuzorg en natuur- en milieu informatieverstrekking.

De Gemeentelijke Jachthaven Willemstad voldoet dus aan de internationale criteria van Blauwe Vlag. Dit betekent dat:

  • Het water en de kades schoon zijn
  • Er voldoende hygiënische sanitaire voorzieningen zijn
  • Er een gescheiden afvalinzamelingsysteem is
  • Het lozen van afvalwater van boten of havenvoorzieningen verboden is
  • Er reddings- en blusmateriaal aanwezig is
  • Er een havenreglement met gedragscodes voor bezoekers is
  • Gebruikers en bezoekers geïnformeerd worden over het zorgvuldig omgaan met de natuur en het milieu in de haven

Keurmeesters van Blauwe Vlag komen elk jaar langs om te controleren of de Gemeentelijke Jachthaven Willemstad nog aan de eisen voldoet. De medewerkers van de Jachthaven Willemstad doen het hele jaar hun uiterste best om aan de criteria te blijven voldoen en de kwaliteit te bieden die bij het keurmerk past.

Gemeentelijke Jachthaven Willemstad heeft de Groene wimpel!

Nederlandse jachthavens die, naast de criteria van Blauwe Vlag, extra inspanningen doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming komen in aanmerking voor een Groene Wimpel. En deze heeft Jachthaven Willemstad!

Om dit te bereiken is:

  • Een duurzaamheidverklaring gemaakt.
  • Gekozen voor AlgaVelan bij het onderhoud: AlgaVelan is een 100% natuurlijk middel tegen algen en mossen.
  • Zonnecollectoren op dak van het sanitair geïnstalleerd. Deze gebruiken we voor het opwarmen van het warme water.