Havengeld

Bepaling hoogte havengeld

De hoogte van het havengeld vindt u op de prijslijst havengelden 2019 (154 kB) - Prijslijst havengelden 2018 (105 kB). Het havengeld wordt als volgt berekend:

  • vrachtschepen: het laadvermogen van het vaartuig, uitgedrukt in tonnen, volgens meetbrief. Een gedeelte van een ton wordt gerekend voor een gehele ton;
  • werkschepen en passagiersschepen: het aantal strekkende meters van het vaartuig. Een gedeelte van een strekkende meter wordt gerekend voor een gehele meter;
  • pleziervaartuigen: het aantal vierkante meters van het vaartuig. Een gedeelte van een vierkante meter wordt gerekend voor een gehele. Als een abonnement is afgesloten: indien het aantal vierkante meters van het vaartuig kleiner is dan het aantal vierkante meters van de ligplaats waarin het vaartuig is gelegen, geldt het aantal vierkante meter van de ligplaats. Een gedeelte van een vierkante meter wordt gerekend voor een gehele vierkante meter.

Bij de toepassing van de tarieven worden het laadvermogen, de oppervlakte of de lengte ambtshalve bepaald als er geen meetbrief wordt overgelegd.

Gebiedsindeling

Er is een gebiedsindeling voor de haven (zie Havengebruiksverordening). Gebied X is een abonnementszone voor vis- en bijboten. Voor pleziervaartuigen en de vis-en bijboten in gebied X is bij het aangaan van een huurovereenkomst een jaarabonnement, seizoenabonnement en winterabonnement mogelijk.