Ligplaatsen

De jachthaven in Willemstad biedt ruimte voor 240 pleziervaartuigen. Deze ligplaatsen kunnen ook ingenomen worden door passanten op het moment dat de vaste ligplaatshouder “uit varen” is. Dit wordt op basis van een “gentlemans agreement” in veel havens zo gedaan. 

De genoemde 240 ligplaatsen variëren van 5 bij 2.20 meter (l x b) tot 17 bij 5 meter (l x b). Verder is er een speciale gastensteiger van 60 meter lang die gebruikt kan worden door passanten. Passanten kunnen daarnaast gebruik maken van de boodschappensteiger. De boodschappensteiger is 55 meter lang en is bedoeld voor passanten die tussen 09.00 uur en 16.00 uur willen aanleggen voor ‘een boodschap” of voor een kort bezoekje aan Willemstad. Passanten hoeven tussen 09.00 en 16.00 uur geen havengeld te betalen.

Betaling liggelden in havenkantoor

Passanten betalen hun liggelden in het havenkantoor. De betaling kan alleen per pin.

Prijslijst havengelden 2019 (154 kB)

Huurovereenkomst

Voor het innemen van een vaste ligplaats wordt een huurovereenkomst tussen de eigenaar en het college afgesloten.

Aanvragen ligplaats

 1. Inschrijven voor een vaste ligplaats kan online: inschrijven ligplaats of u kunt een formulier opvragen bij de gemeente.  
 2. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen, als ze volledig zijn ingevuld, ondertekend en betaald. Zie prijslijst havengelden 2019 (154 kB) - Prijslijst havengelden 2018 (105 kB)
 3. Een ligplaats kan niet worden toegewezen als:
  1. het vaartuig de maximaal toegestane lengte en de maximaal toegestane breedte overschrijdt;
  2. het vaartuig behoort tot een categorie  waarvoor geen abonnementszone  bestaat;
  3. er geen vaste ligplaats in de betreffende abonnementszone beschikbaar is, tenzij het een aanvraag voor een pleziervaartuig betreft in de haven Willemstad en de aanvrager heeft aangegeven op een wachtlijst geplaatst te willen worden;

Wachtlijst

 1. Als geen passende vaste ligplaats beschikbaar is, kan de aanvrager ingeschreven worden op een wachtlijst. (zie prijslijst). 
 2. Bij aanvang van deze inschrijving op de wachtlijst worden punt(en) toegekend. Inschrijvers die woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk krijgen 2 punten, andere inschrijvers 1 punt.
 3. Eén jaar na datum van inschrijving krijgt iedereen die ingeschreven staat op een wachtlijst 1 punt toegekend, mits de kosten van de jaarlijkse verlenging van de inschrijving zijn betaald. (zie prijslijst).
 4. Na toewijzing wordt een aanvrager automatisch van de wachtlijst uitgeschreven.
 5. Als een vaste ligplaats vrijkomt:
  1. wordt een vaartuig geselecteerd op lengte en breedte. Daarbij dienen lengte en breedte van het vaartuig te passen binnen de ligplaats. De maximale breedte van het vaartuig, mag de breedte van de box minus 12,5 cm (t.b.v. stootkussens of fender) niet overschrijden met uitzondering van die boxen die 2 palen hebben per box;
  2. komt daarvoor wordt allereerst  een zwervende ligplaatshouder in aanmerking indien het vaartuig in de vrijkomende ligplaats past;
  3. vindt toewijzing plaats op grond van de datum waarop een aanvraag is binnengekomen, gerekend vanaf het moment van opzegging van de vorige ligplaatshouder, tenzij er sprake is van een wachtlijst;
  4. en er sprake is van een wachtlijst vindt toewijzing plaats op basis van de hoeveelheid punten. Bij een gelijk aantal punten wordt toegewezen op basis van datum van inschrijving.

Toewijzing ligplaats

 1. Vaste ligplaatsen worden uitgegeven en aangewezen door het college en/of de havenmeester.
 2. Ligplaatshouders zijn verplicht om hun ligplaats ter beschikking te stellen aan deelnemers van een evenement.
 3. Bij afwezigheid van een ligplaatshouder van minimaal één dag, kan de ligplaats tijdelijk in huur en gebruik worden geven aan passanten.
 4. De ligplaatshouder die door aanschaf van een ander vaartuig geen gebruik meer kan maken van zijn vaste ligplaats, krijgt in afwachting van een grotere ligplaats een zwervende ligplaats. Gedurende die wachttijd verplaatst hij zijn vaartuig op instructie van de havenmeester, naar ligplaatsen die wel geschikt zijn voor de grootte van zijn vaartuig. De maximale breedte van het vaartuig, mag de breedte van de box minus 12,5 cm (t.b.v. stootkussens of fender) niet overschrijden met uitzondering van die boxen die 2 palen hebben per box.