Heling bestrijding - 5000 fietsen gecontroleerd

Geplaatst: 28-10-2016

In het kader van de heling bestrijding heeft het Basis team Politie Roosendaal, in samenwerking met de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijk, van woensdag 6 oktober tot en met woensdag 12 oktober controles uitgevoerd.

Deze controles zijn uitgevoerd in fietsenstallingen van voortgezet-onderwijsscholen en stations welke gelegen zijn in de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijk. In totaal zijn er tijdens deze controles ongeveer 5000 fietsen gecontroleerd aan de hand van het framenummer. Hierbij is gebleken dat er bij 46 fietsen iets niet klopte, van 27 fietsen was er aangifte gedaan van diefstal en bij 19 fietsen was moedwillig het framenummer verwijderd.

Al deze fietsen zijn inbeslaggenomen en er zal verder hierna onderzoek worden gedaan. Het is niet ondenkbaar dat de gebruikers van de inbeslaggenomen fietsen door het openbaar ministerie vervolgd zullen gaan voor een vorm van heling.

De politie benadrukt daarom dat men bij aankopen van fietsen een aantal zaken in acht moet nemen, met name de prijs moet in verhouding staan met de waarde van de fiets en men zal het framenummer moeten controleren of deze fiets niet als gestolen geregistreerd staat. Deze controle kan iedereen doen op www.stopheling.nl of via de stopheling app.