Herinrichting Kuringen Zevenbergen gestart

Geplaatst: 3-5-2017

De Kuringen in Zevenbergen wordt opnieuw ingericht. Herinrichten van de straat is nodig, omdat als gevolg van de ontwikkeling van de woonwijk Bosselaar-Zuid en de komst van de Neerhofschool aanzienlijk meer verkeer gebruik maakt van de Kuringen.

Wethouder Zwiers: ‘Dit traject wordt door veel fietsers en auto’s gebruikt van en naar de Neerhofschool en het Marklandcollege. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komt de gemeente daarom met een aantal maatregelen op en in de omgeving van de Kuringen.’

Start werkzaamheden mei 2017

Aannemer De Krom is gestart met de werkzaamheden. Allereerst gaat de aannemer de bomen aan de Kuringen verwijderen, dit is afgelopen maandag gebeurt. Deze bomen hebben weinig vitaliteit meer en zorgen voor wortelopdruk. Vervolgens kan er gestart worden met het versmallen van de rijbaan en het aanleggen van de kruispuntplateaus.
De werkzaamheden worden, als het weer het toe laat, in de week van 10 juli afgerond. De Kuringen is tijdens de werkzaamheden alleen voor bewoners en bezoekers bereikbaar en niet voor doorgaand verkeer.

Planten nieuwe bomen in najaar

In het najaar van 2017 gaat de gemeente bomen planten aan beide kanten van de rijbaan. Dit zijn onder andere de bomen die nu nog in het centrum van Zevenbergen staan en vanwege het centrumplan daar weg moeten. Het voordeel hiervan is dat er dan direct al grotere bomen staan.

Uitgangspunten

Mede dankzij de opmerkingen en suggesties van inwoners die zijn gedaan tijdens een informatieavond eind 2016, heeft de gemeente Moerdijk een ontwerp gemaakt met maatregelen en oplossingen. Belangrijkste uitgangspunten uit het conceptontwerp zijn:

  • De rijbaan wordt versmald tot 5,5 meter. Dit remt de snelheid van het verkeer
  • Centrum naar Bosselaar Zuid via het bestaande vrijliggend fietspad. Bosselaar Zuid naar centrum via de ventweg die overgaat in een bestaand vrijliggend fietspad
  • De ventweg wordt een ‘fietsstraat’
  • Het verkeer op Kuringen krijgt voorrang op verkeer vanuit de zijstraten
  • Elke kruising krijgt een verhoogd kruispuntplateau (12 centimeter). Dit remt de snelheid van het verkeer op de kruisingen
  • Extra maatregelen om te zorgen dat fietsers veilig kunnen oversteken
  • Er worden in het najaar bomen geplant aan beide kanten van de rijbaan.

Bekijk de tekeningen van de werkzaamheden op onze pagina: werkzaamheden Kuringen.

De herinrichting van Kuringen maakt onderdeel uit van het programma waarin 80 verkeersknelpunten in de gemeente worden opgelost. Het programma richt zich op verbeteringen van de verkeersveiligheid op schoolfietsroutes en in het buitengebied. De gemeenteraad heeft hier vorig jaar een bedrag voor beschikbaar gesteld van ruim 1 miljoen euro. De herinrichting van Kuringen is één van de grotere opgaven.