Heteluchtmachine milieuvriendelijk ‘wonderwapen’ in gevecht tegen onkruid

Geplaatst: 27-5-2016

Moerdijk gaat de strijd met het onkruid op wegen en stoepen vanaf nu volledig milieuvriendelijk aan. Ultieme wapen: een speciale machine, met ‘munitie’ in de vorm van hete lucht van 400 graden.

Tot nu toe werd onkruid op verhardingen in Moerdijk bestreden volgens de zogenaamde DOB-methode: Duurzaam Onkruid Beheersen. Bij deze methode was de keuze uit borstelen, branden, vegen, chemisch bestrijden of een combinatie van deze technieken. Wettelijk is het echter sinds 31 maart 2016 verboden om nog chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken op verhardingen. Dus zaak om een goed alternatief te vinden.

Voorbereid zijn

Omdat tussen de aankondiging van de maatregel en de datum waarop deze van kracht werd erg weinig tijd zat, zijn veel gemeenten nog niet klaar voor de nieuwe manier van werken; machines om milieuvriendelijk onkruid te bestrijden ontbreken in veel gevallen. Zo niet in Moerdijk, dat vorig jaar al investeerde in onderzoek naar en aanschaf van methodes en machines die voldoen aan de nieuwe regels. “Wij wilden voorbereid zijn, en vinden het erg belangrijk om in ons beheer van de openbare ruimte zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk te werken”, licht verantwoordelijk wethouder Jaap Kamp toe. “Want als grootste gemeente in Noord-Brabant qua oppervlakte hebben we relatief veel vierkante meters aan verhardingen die we moeten onderhouden. En dat doen we bij voorkeur ecologisch verantwoord.”

Definitief ‘strijdmiddel’

Dat gebeurt dus nu voortaan met een heteluchtmachine als ultiem ‘strijdmiddel’. Om die totale oppervlakte qua verharding in Moerdijk te kunnen bestrijken zijn verschillende soorten machines nodig. Bijvoorbeeld veeg/borstelmachines om zand, onkruid en vervuiling te verwijderen. Zo krijgt nieuw onkruid minder kans. De heteluchtmachines zorgen vervolgens dat het onkruid door hete lucht van ongeveer 400 graden wordt verhit. “Hierdoor barsten de wanden van de bladcellen open, en vindt vochtuittrekking plaats”, legt Frank Blom (Hoveniersbedrijf Blom) uit. Hij is de leverancier van de heteluchtmachines die door de gemeente rijden. “Het gewas verwelkt, en sterft uiteindelijk af. Dat geldt ook voor de aanwezige onkruidzaden, en dus wordt verspreiding ook nog eens voorkomen.”

Immuun

Onkruid te lijf gaan met chemische middelen lost het probleem sowieso niet op”, weet Kamp. “Sommige soorten raken juist immuun, waardoor op de lange termijn maar een deel van het onkruidprobleem wordt aangepakt. Daarom ook kiezen we voor deze methode.”

Beeldkwaliteit

Onkruidbestrijding gebeurt in Moerdijk op basis van beeldkwaliteit. Dat wil zeggen dat het beheer van de openbare ruimte is onderverdeeld in een aantal kwaliteitsniveaus. Afhankelijk van de functie van het gedeelte van de openbare ruimte wordt er een peil aan gekoppeld waaraan de kwaliteit (hoe zien bijvoorbeeld straten, groen, verlichting, straatmeubilair er uit) moet voldoen. Zo heeft bijvoorbeeld het centrum van een stad/dorp een andere functie dan een bedrijventerrein. En daarom stemt Moerdijk het onderhoud daar op af.

Wilt u weten wat de gemeente Moerdijk gedurende het jaar doet aan groenonderhoud? Bekijk dan onze infographic groen
Bekijk het filmpje over de heteluchtmachine met de milieuvriendelijke aanpak om onkruid op wegen en stoepen te bestrijden.