Hoe beheersen we het onkruid?

Geplaatst: 22-5-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Lente, dé periode van het zogenaamde groeizame weer. Dat betekent ook dat het onkruid zich weer aandient. En dus gaan we aan de slag met de onkruidbeheersing op en bij de stoepen en wegen. Aannemer Blom Hoveniers is inmiddels volop aan de slag in onze straten. Hoe zit het ook alweer precies met die onkruidbeheersing?  

Sinds 2016 mogen gemeenten geen onkruid op stoepen, in goten en op andere verhardingen meer bestrijden met chemische middelen. Daarom gebruiken we sindsdien een methode met hete lucht, branden en borstelen. Deze methode brengt geen schade toe aan het milieu, maar kan wel pas worden toegepast als de onkruidplant er al staat. De hete luchtbehandeling heeft ook als gevolg dat het bovengrondse deel van de plant wordt bestreden en de wortels dus blijven zitten, waardoor het onkruid sneller terugkomt. Dat betekent dat we de onkruidmachines vaker moeten inzetten om dezelfde behandeling te herhalen. Deze methode put het plantje uiteindelijk uit zodat het niet, of minder snel terugkomt. De aannemer veegt ook regelmatig de verharding die is behandeld, om de voedingsstoffen voor onkruid (zoals aarde) te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat het onkruid minder goed kan groeien. Daarom hebben we het niet meer zoals vroeger over onkruidbestrijding, maar over onkruidbeheersing.

Afspraken over kwaliteit

Bestrijden met de hete luchtmethode betekent dat het niet haalbaar is om alle paden helemaal onkruidvrij te houden. Dat is trouwens een probleem waarmee veel gemeenten te kampen hebben. In Moerdijk maken we afspraken met de aannemer over de onkruidbeheersing. Dat gebeurt aan de hand van een vastgestelde beeldkwaliteit: hoe verhardingen en groen op bepaalde plaatsen er moeten uitzien. Er is dus geen vaste planning en de aannemer beoordeelt aan de hand van diezelfde beeldkwaliteit wanneer het nodig is om op pad te gaan. De gemeente controleert of de afspraken worden nagekomen en de beeldkwaliteit wordt ‘gehaald’. Volgens die beeldkwaliteit mag er op bepaalde plaatsen een beperkte hoeveelheid onkruid staan, bijvoorbeeld rondom obstakels zoals prullenbakken en bankjes mag het wat hoger staan. 

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook meehelpen met het zo goed mogelijk onkruidvrij houden van uw omgeving. Bijvoorbeeld door regelmatig uw stoep te vegen, waardoor onkruid minder kans krijgt om te groeien. En door een melding te doen bij de gemeente wanneer een gedeelte is vergeten. 

Een melding doen?

Dit kan bij voorkeur via de BuitenBeter app (www.buitenbeter.nl) of via het meldingsformulier “melding woon- of leefomgeving” . Bellen naar 14 0168 kan natuurlijk ook.