Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Geplaatst: 4-8-2016

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 690 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente Moerdijk.

Bent u één van de willekeurig gekozen inwoners dan ontvangt u binnenkort per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt.

Draag bij aan een veilige buurt

Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit vierjaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Hoge respons is van belang

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl.