Hoorzitting gemeenteraad Moerdijk op 20 oktober in de Niervaert

Geplaatst: 12-10-2016

Op 20 oktober 2016 houdt de gemeenteraad van Moerdijk, vanaf 19.00 uur, een hoorzitting in de Niervaert aan de Molenvliet 7 in Klundert. Tijdens deze hoorzitting kunnen indieners van een zienswijze op een bestemmingsplan, hun zienswijze toelichten voor de leden van de commissie Fysieke Infrastructuur.

Op de agenda staan vier bestemmingsplannen, namelijk:

  • bestemmingsplan Rijk Zwaan in Fijnaart
  • bestemmingsplan Kern Moerdijk
  • bestemmingsplan kleinschalige bouwlocaties
  • bestemmingsplan Windpark industrieterrein Moerdijk.

De behandeling van het bestemmingsplan Windpark industrieterrein Moerdijk zal de meeste tijd in beslag nemen. Naar verwachting vindt de behandeling van dit bestemmingsplan plaats vanaf ongeveer 20:00 uur.\

Alle indieners van een zienswijze ontvangen een uitnodiging voor deze hoorzitting.

Met vertegenwoordigers van de inwoners die gezamenlijk de door de stadstafel Klundert opgestelde zienswijze hebben ingediend, zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop deze zienswijze wordt behandeld. Inwoners die de gezamenlijke zienswijze mede hebben ingediend kunnen de heer mr E.R. Butik Bin machtigen om namens hen het woord te voeren tijdens de hoorzitting.

De leden van de commissie Fysieke Infrastructuur gebruiken de informatie die tijdens de hoorzitting wordt verkregen bij het bepalen van het in te nemen standpunt in de commissievergadering op 1 november 2016.