Ik wil mijn plan laten toetsen (concept aanvraag)

Dit noemen we een concept aanvraag. Voor een concept aanvraag is het al wel van belang dat u bouwkundige tekeningen beschikbaar heeft. Daarnaast moet het duidelijk zijn welke materialen en kleuren u gebruikt.

U kunt uw concept aanvraag alleen nog digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, voeg de bijlagen toe en kies dan voor de optie ‘contact met bevoegd gezag’. Kies vervolgens voor ‘Openstellen voor overleg’ (dus nog niet de knop ‘indienen’ indrukken!).Bekijk hier de uitleg (pdf, 491 kB).

Maak dan een afspraak met het Vergunningenloket, dan helpen we u graag verder en vullen we het samen in. Vergeet dan niet de bijlage mee te nemen (digitaal)....

Het in behandeling nemen van een conceptaanvraag kost € 237,-. Voor een simpele aanbouw of dakkapel hoeft u dan ook geen conceptaanvraag in te dienen, maar gaat u een grote verbouwing uitvoeren of een nieuw gebouw bouwen, dan kan het wel handig zijn. De kosten worden in mindering gebracht wanneer er een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend. 

Twijfelt u of het handig is, neem dan gerust even contact op met de afdeling Vergunningen en Handhaving via 14 0168 of info@moerdijk.nl.

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw verzoek.

Tegen een reactie op een concept aanvraag of een principe verzoek kunt u geen bezwaar maken. Dit zijn geen besluiten in de zin van de wet.