In Kadernota 2017-2020 nog niet alle inkomsten bekend

Geplaatst: 20-6-2016

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad de Kadernota 2017-2020 aangeboden, als opmaat voor de Begroting die in het najaar wordt vastgesteld. In de nota staat een vooruitblik op de financiële situatie. Welke inhoudelijke onderwerpen de aandacht krijgen, staat beschreven in de tussenbalans die is opgemaakt nu het college halverwege de zittingstermijn is. ‘Twee jaar terug, twee jaar vooruit’.

De cijfers in de Kadernota laten nu tekorten zien voor de komende jaren. "Echter," zegt Wethouder Fakkers, "we weten nog niet welke inkomsten we voor het hele jaar 2017 kunnen verwachten van het Rijk uit het gemeentefonds. Het is dan ook nog veel te vroeg om conclusies te verbinden aan deze cijfers over eventuele nodige ombuigingen en dergelijke. We verwachten uiteindelijk weer netjes een sluitende begroting te kunnen maken voor 2017 en verder.“