Interactieve voormelding WOZ - Gegevens over uw woning

Geplaatst: 6-7-2016

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) stelt voor de gemeente Moerdijk de waarde vast van alle woningen. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Iedere woningeigenaar ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen waarop deze waardewordt vermeld.

Omdat de BWB regelmatig vragen van krijgt over hoe de WOZ-waarde wordt bepaald, is eind 2015 een proef gedaan onder een aantal woningeigenaren in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal. Naast duidelijkheid welke gegevens er gebruikt worden voor de vaststelling van de waarde is het ook belangrijk dat de individuele woningeigenaar vooraf betrokken wordt bij de vaststelling van de WOZ-waarde. De BWB kan zo, in afstemming met de woningeigenaar, de juiste waarde van de woning bepalen en voorkomen dat achteraf bezwaren worden ingediend en correcties moeten worden aangebracht. Een juiste WOZ-waarde is van groot belang omdat die ook de basis vormt voor de inkomstenbelasting.

Uitnodiging aan alle woningeigenaren.

Vanaf maandag 4 juli a.s. kunnen alle woningeigenaren de gegevens van de eigen woning inzien. Via de website van de BWB (www.bwbrabant.nl) kunt u tot 1 oktober 2016 de gegevens van uw woning controleren, wijzigen en aanvullen. Via de button “Mijn WOZ voormelding” komt u in het aanmeldingsscherm van DigiD. Daarna krijgt u toegang tot ‘Mijn WOZ’ waarin de gegevens van de eigen woning worden getoond.

Wat gebeurt er met de reacties?

De BWB onderzoekt en controleert de wijzigingen en aanvullingen die worden doorgegeven en laat u via e-mail weten wat er met het wijzigingsvoorstel is gebeurd. Als er sprake is van wijzigingen en of aanvullingen, kunnen die gevolgen hebben voor de waardevaststelling in februari 2017.

Wat is de WOZ waarde van mijn woning?

De BWB is in deze periode bezig om de in de afgelopen periode verkochte woningen te controleren en te verwerken in de WOZ administratie. Deze verkopen bepalen mede de waarde van woningen. Vanaf november 2016 gaat de BWB de voorlopige WOZ waarden 2017 bekend maken van de inmiddels getaxeerde en gecontroleerde woningen. Tot januari 2017 krijgt de woningeigenaar de gelegenheid om kennis te nemen van de voorlopige WOZ waarde 2017. De woningeigenaar kan daar eventueel op reageren.

Woningeigenaar betrekken bij beheren gegevens

De BWB beheert allerlei administratieve gegevens over woningen. In het algemeen weet de woningeigenaar als beste of deze gegevens over zijn of haar woning juist zijn. Daarom is het belangrijk dat de woningeigenaar de gegevens digitaal kan controleren en het resultaat daarvan doorgeeft aan de BWB. De woningeigenaar heeft twee mogelijkheden; hij kan akkoord zijn met de gegevens of hij kan wijzigingen en aanvullingen doorgegeven. In beide gevallen laat de woningeigenaar dit aan de BWB weten. Als na controle blijkt dat de BWB onjuiste of onvolledige gegevens heeft, leidt dat tot verbetering van gegevensbestanden van de BWB. Hierdoor is de BWB in staat om de WOZ-waarde nog nauwkeuriger te berekenen.

Daarnaast levert het vooraf betrekken van de woningeigenaar bij het vaststellen van de WOZ waarde een wezenlijke bijdrage in de verbetering van de dienstverlening door de Overheid.