Inwonerspeiling weer van start

Geplaatst: 19-1-2017

Het gemeentebestuur van Moerdijk wil graag weten wat de inwoners vinden van wonen, werken en leven in de gemeente. Zodoende meet ze door de inwonerspeiling hoe de inwoners van de gemeente Moerdijk het leefklimaat en de gemeentelijke dienstverlening beoordelen. Die informatie wordt gebruikt om het beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen.

Afgelopen weekend ontvingen 2.400 willekeurig uit het gemeentelijk bevolkingsbestand gekozen inwoners van 18 jaar en ouder een brief met een link naar een digitale vragenlijst. De gemeente hoopt dat die inwoners bereid zijn om de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen. Om een goed beeld te krijgen is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen met de peiling.

De resultaten van de inwonerspeiling worden vóór de zomer bekend gemaakt via de lokale media.