Column wethouder Jaap Kamp: Kan ik effe VANG-en?

Geplaatst: 20-5-2015

VANG: Van Afval Naar Grondstof. Met dat motto laten we onderzoeken wat het ons oplevert om aan te sluiten bij Afvalservice Breda voor de inzameling van huishoudelijk afval in onze gemeente. Daarmee zetten we in op onszelf én op u.

Afvalscheiding, inzameling en verwerking van afval staan regelmatig op onze agenda. Het past in mijn portefeuille ‘Planet’, ofwel: milieu. Een breed begrip, waarin vraagstukken over windmolens opdoemen tot vraagstukken over een schone leefomgeving. Afvalscheiding gaat over milieu én over schoon en prettig leven in onze gemeente. We blijven achter bij de norm die het ministerie heeft gesteld. Er komt nog altijd te veel plastic, groente- en fruitafval terecht bij het restafval.

Als we aansluiten bij Afvalservice Breda zetten we dubbel in. Op onze verantwoordelijkheid als gemeentebestuur door verschillende opties af te wegen en een ander systeem van afvalinzameling te zoeken. En op uw bewustwording: hoe beter afval gescheiden wordt, hoe lager de kosten kunnen blijven en hoe meer er hergebruikt kan worden. Waardoor er weer minder grondstoffen, water en energie nodig zijn.

Als inwoners en gemeenten de handen ineenslaan en samen verantwoordelijkheid nemen voor schoon en veilig wonen, kunnen er mooie dingen ontstaan. Zoals de gebiedsplannen, maar denk ook aan bijvoorbeeld speeltuin in de Rosmolen in Zevenbergen. Initiatief van inwoners, samenspraak met gemeente. Het zijn nieuwe ontwikkelingen waar Afvalservice Breda al de nodige ervaring mee heeft. Afvalservice Breda zet in op wijkgericht werken.

Fietsen door onze groene polders zonder zwerfvuil, naar de winkel wandelen door schone straten maakt hier wonen prettig. Maar ook zorgvuldig omgaan met je afval en de afvalbergen verminderen helpt bij gezond en prettig wonen. Voor ons, nu, maar ook voor onze (klein)kinderen.

Het streven van de overheid is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te hoeven verwerken. Alle overige afval wordt grondstof. Een blik op de website van het CBS leert dat inwoners van Moerdijk in 1993 per persoon 263 kg huishoudelijk restafval aanleverden. In 2013 was dat nog 220 kilo. Een mooie vooruitgang, maar we hopen het samen naar 100 kilo te kunnen brengen. VANG-en maar!